OpenWrt开启802.11nac(5ghz)

OpenWrt开启802.11nac(5ghz)

Netgear R6100 网件

opkg update
opkg install kmod-ath10k
reboot

联想 newifi mini Lenovo Y1

opkg update
opkg install kmod-mt76
reboot

然后在管理界面里就能看到相应硬件

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

9 − 6 =